Ytterligare ett inlägg med en lite längre rubrik

I England lämnar en avhoppad sovjetisk agent med kodnamnet Tristan ut information om Sovjets infiltratörer i västerländernas säkerhetsorgan. Så långt brittiska MI5 kan kontrollera dem verkar uppgifterna stämma. Och Tristan-rapporten innehåller också detaljer som berör Sveriges militära och civila säkerhetstjänst – detaljer som om de stämmer medför en allvarlig kris.

I Moskva får en av deltagarna i en svensk byggnadsdelegation syn på en man han aldrig i livet väntat sig att se just där. Han har sinnesnärvaro nog att fotografera mannen. Fotot och berättelsen om hur det togs blir ett svårt problem för försvarsstabens säkerhetsavdelning.

I Stockholm blir örlogskapten Carl Gustaf Gilbert Hamilton tagen för fortkörning av en kvinnlig polis. Och senare tar han själv en inbrottstjuv på bar gärning i den hamiltonska lägenheten. Bägge de oväntade mötena visar sig dramatiskt påverka Carls framtid.

De här händelserna har inget tydligt inbördes samband. Men sedan UD ”lånat” Carl för ett tämligen okonventionellt uppdrag i Libanon och sedan han efter en kort och särpräglad karriär som militärattaché återvänt hem från Moskva tillstöter nya överrumplingar – mest dramatiskt de blodiga mord på säkerhetskänslig personal som får massmedia att tala om agentkrig…